Hà Nam: Công ty xử lý rác thải gây ô nhiễm, người dân "sống dở chết dở"!

Thứ tư - 13/09/2017 04:15
Hàng ngày, người dân ở 2 xã Châu Can (Phú Xuyên, Hà Nội) và xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam), phải hứng chịu ảnh hưởng từ khói bụi và mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác khổng lồ của m