Các đối tác và khách hàng tiêu biểu

Các đối tác và khách hàng tiêu biểu của công ty chúng tôi. với những sản phẩm Việt chất lượng cao

Sứ mệnh công ty cổ phần Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam
Khách hàng Macca Nguyên Phương

Damaca Nguyên Phương

Khách hàng Hồng Đẳng Sâm Vintane

Hồng đẳng sâm Vinate

Khách hàng TH Food

TH Food

khách hàng The Moshav Farm

The Moshav Farm

Khách hàng Nho Viết Nghi

Nho Viết Nghi

Khách hàng Nho EverGreen

HTX Nho EVERGREEN

Khách hàng Cô Gái BH Nong

Cô Gái BH. Nong

Khách hàng Tuff Việt Nam

TUFF Việt Nam