KỸ NGHỆ XANH TUYỂN DỤNG

Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có năng lực tốt, Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Xanh cần tìm nhân sự phù hợp cho các vị trí tuyển dụng dưới đây. Các ứng viên có đam mê về ngành cơ khí chế tạo máy và đủ năng lực có thể ứng tuyển vị trí này.